Зуны сургалтын 1-р ээлжийн бүртгэл явагдаж байна

 

Зуны сургалтын 1-р ээлжийн бүртгэл явагдаж байна. Таны хүүхдэд бодит ахиц, бодит үр дүн гаргахад туршлагатай, шилдэг арга зүйтэй, мэргэжлийн багш нар тусална.