2018-2019 оны хичээлийн жилийн НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТээ авч эхэллээ

21 жилийн арвин туршлагатай "Оюуны нахиа" ЕБС нь 2018-2019 оны хичээлийн жилийн НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТээ авч эхэллээ.