"Оюуны нахиа" бүрэн дунд сургууль, сурагчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн хооронд байгуулах гэрээ